Как работим

E
Вие се свързвате с нас и уговаряме удобно време за оглед на вашият обект.
E
В уговорения ден и час наш сътрудник посещава обекта провежда професионален оглед и снема размерите на хартиен носител
 • Огледа е безплатен!
E
Имаме практика още по време на огледа да ориентираме клиента в детайли, кое как да стане по-добре, след това спрямо проведения оглед се взима взаимно решение за поетапно планиране на обекта.
E
Изготвяме индивидуална подробна оферта
 • Офертата е безплатна!
 • След одобрение на офертата от ваша страна се договаряме за дата на започване и срок за изпълнение.
E
Начин на плащане
 • Стартираме без да се налага да плащате в аванс.
 • След като заработим определена сума по договорената оферта плащате аванс, който е с по-ниска стойност от заработеното към момента,
  тоест вие винаги разполагате с наши средства във вашия портфейл, което ви гарантира сигурността във всеки момент.
 • Накрая преди приключване винаги оставяме по-голяма сума за окончателно плащане, съответно ако имате основателни възражения и забележки за извършените дейности от нас да ги отстраним преди да сте платили.
 • Ние сме сигурни в това, което извършваме защото предлагаме качествена услуга, а не просто майсторлък!!!
E
През цялото време вие може да разчитате на професионална помощ от нашият екип.

NB: Важно е да знаете !!!
„РЕМОНТИ ЕМ ООД“ разполага с вътрешен самоконтрол над предлаганите услуги – Инвеститорски Контрол

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

Тази услуга покрива следните дейности:

 • предотвратяване на излишни разходи и некоректни сделки с изпълнители;
 • контрол върху качеството на строително – ремонтните работи и влаганите материали;
 • контрол върху качеството и количеството на вложените материали;
 • контрол върху оферти и актове;
 • контрол и проверка на комплектността на проектната, конструктивната и архитектурна документация, свързана с изпълнението на строителните работи;
 • контрол за изпълнението на проектната документация;
 • координация и контрол на подизпълнители;
 • изготвяне на линейни графици за строителния процес и контрол за тяхното изпълнение;
 • осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с ръководители от други специалности;
 • други възложени задачи от Инвеститора свързани със строителните работи

 

Предлагаме инвеститорски контрол в два варианта

Безплатен вариант

По принцип повечето наши клиенти се възползват от тази услуга защото, когато сме наети за изпълнители на даден обект ние имаме създадена организация за вътрешен самоконтрол над извършваните дейности с цел постигане на максимална точност и качество на крайната услуга към клиента.

Платен вариант

Когато сме наети да извършваме само тази дейност тогава предоставяме тази услуга на цена определена от вида и срок за изпълнение на обекта, която цена със сигурност не оказва влияние на вашия краен бюджет, защото вие ще разполагате с професионален сътрудник, който е ангажиран с вас и има за цел да постигне качество на най-добра цена и знае как.

Галерия

Разгледайте нашите изпълнени обекти

Напред

Контакти

Повикайте ни за безплатен оглед още сега

Напред